Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://twindesserts.be.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

Uw persoonsgegevens worden door Twin Desserts BVBA verwerkt, voor
klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw
bestelling/aankoop en om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op
basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@twindesserts.be . Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).